đam mỹ mới

Leave a comment

February 18, 2013 by choiminhoshinee97

http://duongngocvan.wordpress.com/about/

—–>>>>> mới ngắn (6 chương) Ấm áp văn

http://anhhoachibich.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-c%E1%BB%ADu-thien-lien-sinh/

…………..>>> xuyên việt, kỳ huyễn, cổ trang, cung đình, giang hồ, super cườngcường, 1×1, HE. ( dài 6 quyển)

http://huyetphong143.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/dam-m%E1%BB%B9-hoan/xuan-thu-mo-van/……………….>>>

Xuyên việt, cổ trang, chủng điền văn, ấm áp, 1×1, HE

Tình trạng: Hoàn (54 chương)

http://bachhoacac.wordpress.com/2012/04/10/ml-thien-h%E1%BB%AFu/

(ấm áp – xuyên không hơn 76 ch )

http://cp313.wordpress.com/th%C6%B0%C6%A1ng-hanh-thien-h%E1%BA%A1/

(xuyên không hoang hơn 90 chương)

http://zenochu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/hoan-thanh/v%E1%BB%A3-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%91-%E1%BB%9F-nha-d%E1%BB%91i-di%E1%BB%87n-hoan/  

[53 chương – Hoàn]

http://phinguyetlau.wordpress.com/muc-luc-dam-my/van-ngo-chi-linh/

(113 chương)

http://haanhcu.wordpress.com/2012/10/07/vo-yeu-be-nho/

(Thể loại: truyện ngắn, điềm văn, 1×1, có H, HE.22 chương)

http://giangthuy1402.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-hoan/hi%E1%BB%87n-d%E1%BA%A1i/qu%E1%BB%B7-k%E1%BA%BF/

Quỷ kế (hiện đại, phúc hắc cường công, bình thường nhược chịu, HE)

http://dont-give-up-ur-dream.blogspot.com/p/muc-luc-ang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-ang.html

( Nhất công nhất thụ , đô thị tình duyên, HE 64 chương )

http://zenochu.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/hoan-thanh/v%E1%BB%A3-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-b%E1%BB%91-%E1%BB%9F-nha-d%E1%BB%91i-di%E1%BB%87n-hoan/

( vợ mới của bố nhà đối diện )

http://aiuyen.wordpress.com/dam-mi-c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/xuyen-viet-bien-than-thai-giam-thuong-quan-than/

(xuyen không  20 chương)

http://tkmylove.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dam-m%E1%BB%B9/ba-d%E1%BA%A1o-v%C6%B0%C6%A1ng-gia-dieu-ngoa-cong-t%E1%BB%AD-yunjae/

(hài 20 chương bdvg- dnct)

http://thienanh188.wordpress.com/vu-an-thu-15/

(mê án tập).

http://giangthuy1402.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-hoan/c%E1%BB%95-trang/vo-di%E1%BB%87m-nam-tinh-s%E1%BB%B1/

(xuyên ko 60)

http://giangthuy1402.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9-hoan/c%E1%BB%95-trang/nam-the/

(xuyên ko 42)

http://shirokune.wordpress.com/tang-yeu/

(tàng yêu 67 )

http://alicesland.wordpress.com/alices-box/huy%E1%BA%BFt-s%E1%BA%AFc-me-m%E1%BB%99-100-ki%E1%BB%83u-ch%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-qu%E1%BB%B7-hut-mau/

(huyết sắc mê mộ 40)

http://alicesland.wordpress.com/alices-box/dam-say-he-liet/

(dắm say hệ liệt)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: